Polityka zwrotu kosztów

W tej sekcji znajdziesz informacje dotyczące warunków odstąpienia od umowy, warunków płatności i zwrotu kosztów.

Warunki płatności

 1. Wartość płatności jest ustalana na podstawie cennika znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w chwili złożenia zamówienia.
 2. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT.
 3. Łączna cena zamówienia, widoczna przed potwierdzeniem zamówienia obejmuje cenę wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami transakcji.
 4. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Usługodawcy i Użytkownika.
 5. W przypadku wynajmu Usługodawca umożliwia następujący sposób płatności z tytułu świadczonych Usług - zewnętrzny system płatności Stripe (Stripe, Inc. 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080, USA) podłączonego do systemu Chargebee (CHARGEBEE INC.).
 6. W szczególnych przypadkach Usługodawca umożliwia zakup oraz następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług:
  • Przy zakupie - przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze: IBAN PL 34 1140 1010 0000 4456 7400 1003,
  • Przy zakupie - przy użyciu zewnętrznego systemu płatności PayU, obsługiwanego przez PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ulicy Grunwaldzkiej 186, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, NIP: 7792308495 oraz REGON: 300523444.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia płatności:
  • w terminie 7 dni – w przypadku metody płatności przelewem tradycyjnym,
  • w chwili złożenia zamówienia – w przypadku metody płatności przy użyciu zewnętrznego systemu płatności przy płatności z góry.
 8. Zwrot płatności przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
  • odstąpienia od Umowy,
  • uznania przez Usługodawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 9. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Użytkownika dodatkowych kosztów Dostarczenia, jeżeli Użytkownik wybrał sposób Dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić od umowy, przy czym:
  1. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży oraz umowy najmu wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
  2. Termin do odstąpienia od umowy Subskrypcji wygasa równocześnie z terminem na odstąpienie od umowy sprzedaży oraz najmu (w zależności od opcji).
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsumenci muszą poinformować Usługodawcę (StethoMe Sp. z o.o., ul. Winogrady 18 a, 61-663 Poznań, support@stethome.com / shop@stethome.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną, formularz na stronie internetowej).
 4. Usługodawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 5. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
 7. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Przedłużenie Najmu wraz z Subskrypcją nie jest traktowane jako zawarcie nowej umowy tylko kontynuacja dotychczasowej i nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

Wersja 1.3 z dnia 6.07.2022