Projekt EU

Projekt EU

StethoMe® realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Tytuł projektu: „Unikalna w skali świata technologia identyfikacji i klasyfikacji dźwięków z badania osłuchowego przeprowadzonego w warunkach domowych, z  wykorzystaniem inteligentnych algorytmów, jako wsparcie zdalnej diagnostyki i monitorowania chorób układu oddechowego.”

Celem projektu jest stworzenie systemu, który umożliwi przeprowadzenie badania osłuchowego przez osobę nieposiadającą wykształcenia medycznego.

Efektem projektu będzie implementacja unikalnej w skali świata technologii z obszaru algorytmiki w produkcie z branży mHealth przeznaczonym do wdrożenia w Polsce i USA poprzez licencjonowanie.

Wartość projektu: 9 100 767.60 zł

Wartość dofinansowania: 6 457 704.28 zł

Zapytanie ofertowe na konsultacje merytoryczne rezultatów prac i przyjętych koncepcji